Kategoriarkiv: Detox

Rena din kropp med Detox

Alla strävar vi efter lyckligt och bra liv, även om definitionen av ett bra och lyckligt liv skiljer sig åt beroende på vem du frågar. Att uppnå ett lyckligt liv beror på ett antal faktorer som även dessa skiljer sig åt mellan olika individer. Gemensamt för de allra flesta är ändå att ha en meningsfull sysselsättning för att känna at man bidrar med något. En annan viktig parameter är att man har hälsan i behåll. I dagens moderna samhälle med väl utvecklad medicinsk forskning är detta ett område där vi har goda förutsättningar för att ha hälsan i behåll under lång tid. Det är dock inte bara medicintekniken som åtnjutit galopperande framsteg. Längesen var det då vi var tvungna att odla vår mat själva eller åka in till den lokala marknaden för att köpa våra livsmedel.

Matindustrin har påverkats av den teknologiska utveckling på olika sätt. Dels har den dragit nytta av urbaniseringen och därför erbjuder sina produkter i stormarknader eller varuhus, och dels har den dragit nytta av teknikens möjligheter till stordriftsfördelar i form av massproduktion. I och med detta finns det behov av att säkra kvalitet och hållbarhet vilket har lett till att man använder sig av stora mängder bekämpnings- och konserveringsmedel. Dessutom är det vanligt att man använder sig av en mängd olika E-ämnen som agerar smakförstärkare. Idag måste man till och med anstränga sig för att hitta en ”standardprodukt” som inte har någon typ av E-ämnen eller andra tillsatser i sig. Fenomenet kan delvis förklaras av att vi som konsumenter har blivit kräsna. För att vi ska köpa produkter och livsmedel vill vi att de ska se ut och smaka perfekt för att vi ska köpa produkterna även i framtiden. I och med detta har producenterna känt sig tvingade att göra allt för att tillmötesgå våra krav och det har därefter gått något av inflation angående vad som tillsätts.

Det bör nämnas att det i dagsläget inte finns uttömmande undersökningar angående vilken påverkan olika E-ämnen och tillsatser har på vår hälsa, och hittills finns det inga stora larm angående att det skulle vara direkt farligt för oss att fortsätta äta produkter som innehåller dem, däremot bör nämnas att fenomenet med tillsatser fortfarande är ungt och att vi därför inte vet de långsiktiga effekterna av användandet. Av denna anledning finns det redan nu ett läger i den allmänna opinionen som hävdar att vi bör undvika produkter med e-ämnen och tillsatser. Denna hållning i frågan har gett uppkomst till de senaste årens boom av ekologiska matvaror. Om man väljer att byta spår och enbart äta ekologiska produkter är ju frågan vad som händer med de ämnen som man redan fått i sig från den tidigare konsumtionen av varor som inte var ekologiska. Den primära metoden för att bli kvitt detta som förespråkas i dagsläget är Detox.

Detox är ett kostprogram som rensar kroppen från olika typer av slaggprodukter, exempelvis efterlämningar av e-ämnen. Följer man utsatt program till punkt och pricka uppnår man enligt förespråkarna flera positiva effekter. Exempelvis får man slätare hy, en mer välfungerande mage, finare hår och ett stärkt immunförsvar. Utöver detta blir man piggare och mer energifull. Under programmets gång utesluter man så kallade negativa livsmedelsprodukter. Exempel på dessa är alkohol, nikotin, koffein, socker, färdigrätter och skräpmat. Istället går man all in för ekologiska produkter samt ökar kvoten av frukt och grönsaker. Värt att nämna är att det inte finns några vetenskapliga belägg att en avgiftning driver ut slaggprodukter, men det finns heller inga negativa rön om metoden. Att äta ekologiskt är dock hälsosamt och regelbunden Detox är därför att rekommendera för den som vill känna sig frisk, pigg och ren inombords.

Hitta fler detox tips här